Skip to main content
x

TWINS Industry Limited

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ:ၶွမ်ႇပၼီႇလုၵ်ႈၽႃၽႄ (ၽၢႆႇၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ)
လုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ:မၢႆ 21-22၊ လွၵ်းထီႉ 6၊ ၸဵင်ႇတၢင်း မင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျိၼ်ႇလႄႈ ၾူၼ်ငိုၼ်းၾူၼ်ၶမ်း၊ မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ၊ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး။
လၵ်ႈၶၼႃႇၼႃႈၵၢၼ်:ၼႃႈၶွင် ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇသၢႆး၊ မၢၵ်ႇႁိၼ် လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။
မၢႆၽၢင်ၶွမ်ႇပၼီႇ:1088861169
ၵႃႊၶၼ်ႁုၼ်ႈၼိုင်ႈမႂ်:1,000 ပျႃး
ႁူဝ်ၼပ်ႉႁုၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်:1,000,000 ႁုၼ်ႈ
ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း ဢၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ:1,000,000,000 ပျႃး
ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈ:Sein Win & Associate Consulting Ltd.