Skip to main content
x

ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ

ၸၢႆးလႅင်းပၢင်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း • ၶွမ်ႇမတီႇထတ်းသဵၼ်ႈ
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
46 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
1.41%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
-
ၸၼ်ႉသိပ်း
ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ-2
ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းတႆး
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2013 - 2016
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း
ၶမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2015 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၸဝ်ႈၶွင်
ၼႃႈၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း “Blessing Star”
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး