Skip to main content
x

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူတ်းမၢႆ

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူတ်းမၢႆ

ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ:ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
လုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ:မၢႆ 21-22၊ လွၵ်းထီႉ 6၊ ၸဵင်ႇတၢင်း မင်ႇၵလႃႇဢွင်ႇမျိၼ်ႇလႄႈ ၾူၼ်ငိုၼ်းၾူၼ်ၶမ်း၊ မင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ၊ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး။
လၵ်ႈၶၼႃႇၼႃႈၵၢၼ်:ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ၽူႈလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်းသေလႄႈသင်၊ ႁင်းၵူၺ်းလႄႈသင် သေလႄႈ ႁဵတ်းပဵၼ် ၽူႈႁပ်ႉၵၢၼ် မိုဝ်းငဝ်ႈ လႄႈ မိုဝ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၶွင်ၽူႈလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ် ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသေၵေႃႉၵေႃႉ။
ႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈလူင်းတိုၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ႁူမ်ႈပႃး ၶူင်းၵၢၼ် ၾႆးၾႃႉႁႅင်းၼမ်ႉ။
မၢႆၽၢင်ၶွမ်ႇပၼီႇ:103164249
ၵႃႊၶၼ်ႁုၼ်ႈၼိုင်ႈမႂ်:1,000 ပျႃး
ႁူဝ်ၼပ်ႉႁုၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်:7,143,800 ႁုၼ်ႈ
ငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း ဢၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ:7,143,800,000 ပျႃး
ၽူႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၾၢႆႇၵူတ်းမၢႆ:လုင်းတဵင်းသူၺ်ႇ (B.A., H.G.P., R.L.) ၽူႈတၢင်ၼႃႈ လုမ်းတြႃးငဝ်ႈၸိုင်ႈ
ၸုမ်းထတ်းသဵၼ်ႈ:Sein Win & Associate Consulting Ltd.