Skip to main content
x

ဝၢၵ်ႈၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ၸၢႆးလႄႈယိင်း

Pie Chart
ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ မိူဝ်ႈ 2018 လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝၢၵ်ႈၽူႈထၢမ်းၵၢၼ် ၸၢႆးလႄႈယိင်း ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း မီးၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်
ၽူႈမီးၸၼ်ႉ
ၽူႈထၢမ်းၵၢၼ်
ႁူဝ်ႁုပ်ႈတင်းမူတ်း