Skip to main content
x
Annual Meeting Picture
Events Type
Public
Start Date
End Date
Events Vanue
ႁူင်းၽႅၼ်ၵၢၼ် သိၼ်းသူၺ်ႇလီႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ
ယိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2017 ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။