Skip to main content
x

နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

လုပ်ငန်းအမည်နန်းတော်ဂိတ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးစခန်း
လုပ်ငန်းအပ်နှံသူရှမ်းပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီဇိုင်းပုံထုတ်သူC.A.D Design Group
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကြမ်းခင်းဧရိယာ၁၁,၅၆၆ စတုရန်းပေ
မြေညီထပ်၃,၇၅၂ စတုရန်းပေ
ပထမထပ်၃,၉၀၇ စတုရန်းပေ
ဒုတိယထပ်၃,၉၀၇ စတုရန်းပေ
လုပ်ငန်းတန်ဘိုး၃,၂၇၆ ကျပ်သိန်း
လုပ်ငန်းစျေးနှုန်း၂၈,၃၂၅ ကျပ်/စတုရန်းပေ
တည်ဆောက်ရေးကာလ၈ လ
လုပ်ငန်းစတင်သည့်နေ့၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်
လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နေ့၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်