Skip to main content
x

လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်

လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အရာရှိတိုင်း၊ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များကို လေးစားလိုက်နာရမည်။

ကွဲပြားခြားနားမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး

လူသားတိုင်းတွင် မွေးရာပါအခွင့်အရေးမှာ ဂရုတစိုက် အလေးထား၍ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အညီ ဆက်ဆံခွင့်ရှိရပါမည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ပင်မယုံကြည်မှုမှာ စ်ီးပွားရေးဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများသည် လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် အခြေခံမှု လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အမျိုးမျိုးသော မတူကွဲပြား ခြားနားမှုများ အပေါ် နားလည်လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုမှုများ မရှိလျှင် ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်မည် မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အခွင့်အရေးကို အလေးထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် အလုပ်သဘောအရထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ချင်းစီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို တန်ဖိုးထား လေးစားပြီး မည်သည့် နည်းလမ်းနှင့်မျှ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက် ကျူးလွန်ခြင်းများကို မပြုလုပ်ရပါ။

အကယ်၍ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ တန်ဖိုးထားမှုနှင့် ကျင့်ဝတ် စံချိန်စံညွှန်းများ ချိုးဖောက်ကြောင်း သတိပြုမိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်ထံသို့ အသိပေး ရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်း ကျင်ကို အားပေးသော၊ စည်းကမ်းစနစ်ကျသော၊ ကျွမ်းကျင်သော လုပ်ငန်းခွင်ကို တန်ဖိုးထား၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် အခြားတည်ဆဲ ဥပဒေများအားလုံးအပေါ် လေးစားလိုက်နာ ပါသည်။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အားလုံးကို ဆန့်ကျင်ပြီး အလုပ်သမားတိုင်း အတွက် သင့်တင့်ညီမျှမှု၊ တရားမျှတမှု ရှိစေရေးကို အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ကျန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းဆောင် အားလုံးနှင့် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးသည် ကျန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းခွင် စံနှုန်းများ၏ စံနမူနာ အနေဖြင့် နေထိုင် လိုက်နာဆောင်ရွက် ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ုပ်တို့၏ ကျယ်ပြောသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းအပေါ် ဖြန့်ကျက် သက်ရောက်စေမည်။

ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် မြင့်မားသော ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု ထားရှိ၍ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်းနှင့် အခြားသူများအပေါ် အချိန်ပြည့် အလေးထားမှုနှင့် လေးစားမှု ထားရှိ ဆက်ဆံရမည် ဖြစ်သည်။

လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ အသားအရောင်၊ ကျား/မ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ ဘာသာစကား၊ အလုပ်သမား၏ ကိုယ်စားပြုခြင်း၊ နိုင်င်ငံရေးအမြင်နှင့် အခြားထင်မြင် ယူဆချက်၊ နိုင်ငံသား၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ မွေးဖွားရာဇစ်မြစ် သို့မဟုတ် အခြား အဆင့်အတန်း အပေါ် အခြေခံသည့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ခွဲခြားခြင်းများ မဖြစ်ပွားစေရပါ။

ကျန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ဝန်ထမ်းကိုမဆို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရှက်ရ သိမ်ငယ်စေသော အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ကိုယ် ၊ နှုတ် ၊ ဟန်ပန် အမူအရာဖြင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခြင်း၊ တစ်ဘက်စောင်းနင်း ပြုခြင်း၊ နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ရင့်သီးစွာ ပြောဆို ဆက်ဆံခြင်း မျိုးကိုမျှ လက်မခံပါ။

ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေး

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဝန်ထမ်းများအတွက် ဘေးကင်း၍ စိတ်ချရပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အလုပ်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေး အရာတွင် ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ရန် အပတ်တကုတ် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု စံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ဝန်ထမ်းများ အားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော၊ ရေရှည်တည်တံ့သော၊ အလုပ်နှင့်လူမှုဘဝ မျှတသော လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကို ဖြစ်စေရမည်။

မတော်တဆထိခိုက်မှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင် ရောဂါများကို ကြိုတင် ကာကွယ်ရန်၊ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများကို ကြိုတင် လေ့လာ သုံးသပ်ထားခြင်း၊ ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရပါမည်။

ဝန်ထမ်းများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် လိုအပ်သော ကာကွယ်မှုများကို အမြဲမပြတ် အပြည့်အဝ ဂရုပြုမှု ရှိရမည်။ ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးကို ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ ဆန်းစစ်ချက်များနှင့် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်မှုနှင့် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေး၊ အခြေအနေ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည် စောင့်ကြည့်ရေးများကို အစွမ်းကုန် ကြိုးစားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိကျပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အစီရင်ခံမည်ဖြစ်သည်။

ဘေးကင်းမှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ အားလုံးကို လိုက်နာရန် ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးတွင် တာဝန် ရှိပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်နိုင်သည့် မည်သည့် ကိစ္စကိုမဆို တုံ့ပြန် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စံပြအနေဖြင့် ပြုမူနေထိုင်ရမည်။

သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်

တာဝန်ယူမှုရှိသော မြန်မာကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များမှ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သက်ရောက်နိုင်မှုကို အလေးထား ဂရုပြုပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု စံ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေခြင်၊ နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု နည်းသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အလေးထားမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် အသုံးချမှုများကို ဦးစာပေး ထောက်ပံ့ရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ရေ၊ ကုန်ကြမ်းနှင့် စွမ်းအင် အပါအဝင် ကန့်သတ်ချက်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချမှု လျှော့ချရန် ကြိုးစားရမည်။

ပတ်ဝန်းကျင်သို့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အပါအဝင် ကာဘွန် ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ အခြားလေထုတ် လွှတ်ခြင်းများနှင့် ရေထဲသို့ အညစ်အကြေးများ ထုတ်လွှတ်ခြင်း၊ ရေဆိုး အစရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော ထုတ်လွှတ်ခြင်းများကို လျှော့ချရန် ကြိုးစားရမည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်သည် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လူနေမှုဘဝကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်သည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေး၍ စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေခြင်းဖြင့် အကျိုးစီးပွား ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အရည်အသွေး ပိုမိုမြင့်မားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုသင့်တော်သော ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ကြီးပွားတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမီ ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်ချမ်းသာမှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသိအမြင် ကြွယ်ဝမှု၊ လေးစားမှုနှင့် နားလည်မှု တို့ကို ပေးနိုင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်အတိုင်း ရရှိနိုင်ရန်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တာဝန်ယူနိုင်မှု၊ စံပြဖြစ်မှု၊ ရိုသေမှု တို့ဖြင့် လူတိုင်း စိတ်တူကိုယ်တူ တက်ညီလက်ဉီ ဆောင်ရွက်သည့် စိတ်ဓာတ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။

ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာ၍ သင်သည် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားနေသင့်ပါသည်။

ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်း အပ်နှံသူများသို့ အောင်မြင်စွာ စီစဉ်ပေးနိုင်ရန် ကိရိယာများ၊ နည်းပညာ၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ် များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများကို မှီခို အလေးထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများကို ကျိုးကြောင်းစီလျှော် မျှတစွာ ဆက်ဆံခြင်း၊
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ရွေးချယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရယူ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း၊
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ အားလုံးသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို လိုက်နာခြင်း၊

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကုန်ကြမ်း ပေးသွင်းသူများ ရွေးချယ်မှု ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကုန်ကြမ်း ပေးသွင်းသူများ ရွေးချယ်မှု ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများ နားလည်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ယှဉ်ပြိုင်မှုများ

သင့်တင့်မျှတသော ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအတွက် အရည်အသွေး တိုးတက်စေမှုနှင့် ထိရောက်သော တန်ဖိုး ဖန်တီးမှု နည်းလမ်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် မျှတပြီး ပွင့်လင်းသောယှဉ်ပြိုင်မှုများကို ထောက်ခံခြင်း။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ဈေးကွက် ထိုးဖောက် ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးနှင့် မှန်ကန်သော ဈေးနှုန်းများကို အခြေခံခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

သင်သည် ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိစွာဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပြိုင်ဘက်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ အးလုံးကို လက်တွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

သင်သည် ယှဉ်ပြိုင်မှု စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်သည့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်တွင်မဆို ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ မပြုလုပ်သင့်ပါ။

အကျင့်ပျက်မှုနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း

အကျင့်ပျက်မှုသည် အများပြည်သူ၏ ယုံကြည်မှုကိုပျက်စီးစေပါသည်။ ယင်းအကျင့်ပျက်မှုများသည် ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော အပြုအမူဖြစ်ပြီး ပါဝင် ပက်သက်သူတိုင်း ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရခြင်း၊ ထောင်ကျခြင်း စသည့် ပြစ်ဒဏ်များ ကျခံရနိုင်ပါသည်။ အကျင့်ပျက်မှုတွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်း၊ အကျိုး တစ်စုံတစ်ရာ ခံစားခွင့် ကမ်းလှမ်း ပေးကမ်းခြင်း၊ အကျိုးခံစားခွင့်များဖြင့် တတိယလူအား လွှမ်းမိုးရန်အတွက် မသင့်တော်သော အကျိုးအမြတ်များကို ကမ်းလှမ်း ခြင်း စသည်တို့ပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အကျင့်ပျက်မှုများကို လုံးဝ လက်မခံဘဲ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုပုံစံ မျိုးစုံကို ခိုင်မာစွာ ဆန့်ကျင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

အကျင့်ပျက်မှု ပုံစံဖြစ်သည့် မည်သည့် ကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ပေးခြင်း၊ တောင်းခြင်း၊ လက်ခံရယူခြင်းကို မဆို ငြင်းဆန်ရပါမည်။ လာဘ်ထိုးမှုများသည် တစ်စုံတစ်ယောက်မှ တတိယ အဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လွမ်းမိုးရန် ရည်ရွယ်၍ မသင့်လျော်သော အကျိုးအမြတ်များ ပေးရန် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကြားခံ အဖွဲ့အစည်းများ အသုံးပြု၍ ကမ်းလှမ်း ခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။

သတင်းအချက်အလက်၊ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနှင့် မီဒီယာ

အရေးကြီးသော သတင်းနှင့် အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်သောသူများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ တိကျစွာ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းသည် ကုမ္ပဏီအပေါ်ယုံ ကြည်စိတ်ချခြင်းကို ရရှိရန်အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ သတင်းအချက်အလက်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း၊ မှန်ကန်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ ကိုက်ညီခြင်း ရှိရပါမည်။ မီဒီယာ၊ အများပြည်သူနှင့် ငွေကြေး ဈေးကွက်များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းသည် အများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းမျဉ်းများ အလေ့အကျင့်များနှင့် အညီ ရေးဆွဲထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်း စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြု ခန့်အပ်ထားသော ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှ သာလျှင် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အများပြည်သူတို့၏ ဝေဖန်ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်သော ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ အခန်းကဏ္ဍကို ရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားသိမြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အစုရှယ်ယာရှင်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

အစုရှယ်ယာရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများအနက် အရေးအပါဆုံးနှင့် အခြေခံ အကျဆုံးသော သူများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖြစ်တည်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှယ်ယာရှင်များအား တန်ဖိုး / ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို ဖန်တီးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည် အကျိုးစီးပွားကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လူမှုဘဝ ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် တာဝန်ယူမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နည်းလမ်းများဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များ၏ ရေရှည်တန်ဖိုး ရရှိရန် အစဉ်အမြဲ အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာလတို အကျိုးစီးပွားကြောင့် ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်မှု ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ရှယ်ယာရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ် တည်ဆောက်ပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာများမှာမူ ရှယ်ယာရှင်များ၏ ရေရှည် အကျိူးစီးပွား ဖြစ်စေရန်အတွက် မဟာဗျုဟာမြောက် အစီအစဉ်များ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှယ်ယာရှင်များ၏ တန်ဖိုးကို တည်ဆောက်ရန် အတွက် အသိပညာ၊ အတွေ့အကြုံ နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အခြေခံပြီး ထိရောက်မှုရှိစွာ၊ ရေရှည် တည်တံ့မှုရှိစွာ၊ လူမှုဝန်းကျင် တာဝန်ယူမှုရှိစွာ၊ သမာသမတ်ကျစွာ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစွာ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်များ၊ အသိပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများ စသည်တို့ကို ကာကွယ်ထားခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ သမာသမတ်ကျမှု၊ အစီရင်ခံမှုနှင့် စည်းကမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများကို အစဉ် လက်ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များ၏ တန်ဖိုးများကို ကာကွယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည့်စုံစွာ၊ မျှတစွာ၊ တိကျစွာ၊ အချိန် တပြေးညီစွာနှင့် နားလည်လွယ်စွာဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အပါအဝင်၊ သတင်း အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပံ့ပိုးပေးသည့် သတင်း အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး တာဝန်ယူမှုများနှင့် မဲပေးပိုင်ခွင့်များ ရယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

အခါအားလျော်စွာ ခွင့်ပြုသတ်မှတ်ထားသော အရာရှိများ နှင့် ဒါရိုက်တာများကသာလျှင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ ငွေကြေးသက်သေခံလက်မှတ် ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ (ကြားခံပွဲစားများ၊ လေ့လာ အကဲဖြတ်သူများနှင့် အခြား ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များ)နှင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အကြောင်းကို ပြောဆိုဆက်ဆံခွင့်ရှိပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းဆိုမှုများကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ရှယ်ယာရှင်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးဌာန သို့မဟုတ် CEO ရုံးခန်းသို့ တောင်းခံရန် လိုအပ်ပါသည်။

အစိုးရ

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်သတင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့် နေရာဒေသ တိုင်းပြည် အသီးသီး၏ တရားဥပဒေကို လိုက်နာခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများသည် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေနှင့် စည်းကမ်း လိုက်နာရန် အစဉ်အမြဲ အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တည်ဆဲဥပဒေ နှင့် စည်းမျဉ်း စည်ကမ်းများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်ဆဲ ဥပဒေများကို သိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်လျှင် အကြံဉာဏ်များ ရယူပြီး ယင်းစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာမှုရှိရန် ထိရောက်သော စနစ်များ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် ဥပဒေအရ လွမ်းမိုးမှုရှိသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၊ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းသူများနှင့် စာရင်းစစ်များ စသည့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်သိ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေဖြင့် အခွန်အခများကို လည်း အပြည့်အဝ ပေးဆောင်ရပါမည်။

ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဌာနအကြီးအကဲများသည် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ုပြီး တရားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးခံရဖူးခြင်း သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုခြင်းနှင့် လက်ရှိ တရားရင်ဆိုင်နေရခြင်း မရှိသော သူဖြစ်ရပါမည်။ ထို့ပြင် ယင်းတို့သည် အများပြည်သူနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ ၏ အမည်ပျက် စာရင်းတွင် ပါဝင်သော သူများလည်းမဖြစ်ရပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းရုံးရေးသမား သို့မဟုတ် အလားတူ ပုဂ္ဂိုလ်များ ငှားရမ်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုပြီး အစိုးရ အလုပ်အမှုဆောင်များ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်သူများကို လွမ်းမိုးပြီး အချီးမြှင့်ခံရရန် သို့မဟုတ် စာချုပ်များကို ပြင်ဆင်ခွင့်ရရန် ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် တဦးချင်းစီ၏ နိုင်ငံရေးလုပ်ရှားမှုများနှင့် နိုင်ငံရေးအတွက် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်နှင့် ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုများ ကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်များကို အလေးထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အလုပ်ချိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ပရိဝုဏ် နှင့် အမည်များကို လုံးဝ အသုံးမပြုရပါ။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ယင်းနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ငွေကြေး ထည့်ဝင်မှုများ အတွက် မည်သည့်နည်းနှင့်မှ အစားပြန်လည်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် အခြားသော မည်သည့် အထောက်အပံ့များကိုမှ ရွေးကောက်ခံ အမတ်လောင်းများ၊ လွတ်တော်အမတ်များ၊ အစိုးရ တာဝန်ရှိများနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများအား ထောက်ပံ့ပေးမည် မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် စည်းမျဉ်းစည်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ဒဏ်ကြေးငွေများ ချမှတ်ခံရ နိုင်သောကြောင့် အထူးသတိပြု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် ကိုင်တွယ်၍ မရသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင် ကုမ္ပဏီ၏ တန်ဖိုးကို ဖန်တီး မြင့်တင်ပေးနိုင်ရန် သင့်လျော်သော ထိန်းချုပ်မှု၊ ကာကွယ်ဂရုပြုမှုများ ရှိရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ချမှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်၊ မဟာဗျူဟာနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိရောက်စွာ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်မှုများကို ချမှတ်ရပါမည်။

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ အားလုံးကို ခွင့်ပြုထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် အညီ ပြုလုပ်ရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ချမှတ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရပါမည်။ အကယ်၍ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ထားခြင်း မရှိသေးပါက သင်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအတွက် ကောင်းကျိုးများ ဖြစ်ထွန်းစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သေချာစွာ မသိရှိပါက သင်၏ ခေါင်းဆောင်ကို မေးမြန်းနိုင်သည်။

သင့်ထံတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိမှသာ သဘောတူညီချက်များ၊ ကတိကဝတ်များကို ပြုလုပ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ထက် ပို၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရပါ။ ကုမ္ပဏီဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်မှုများသည် စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၏ တာဝန်ဖြစ်သော်လည်း ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းတိုင်းက ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးရမည်။

အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ

အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခဆိုသည်မှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးအမြတ်တို့ ထိတ်တိုက် ဖြစ်နေမှုမျိုး ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်သည် အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ တရားမျှတစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော အနီးကပ် မိသားစု အပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များ သို့မဟုတ် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်မှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ပြင်ပအကျိုးအမြတ်များသည် မိမိ၏ တရားမျှတစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ သက်ရောက်ခြင်း မရှိဟု ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သော်လည်း အခြားပုဂ္ဂိုလ်များမှ တစ်ဖုံ ထင်မြင်နိုင်သောကြောင့် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခအသွင် ရှိနေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများသည် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရယူမှုများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အကျိူးအမြတ်များ အဖြစ်သို့ ရောက်မသွားစေရပါ။ ဂရိတ်ဟော်ခမ်းကိုယ်စား ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ရည်မှန်းချက်နှင့် တရားမျှတမှုအပေါ် အခြေခံရမည်ဖြစ်ပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အတွက် အကျိုးအမြတ်များ ဖြစ်ထွန်းစေပြီး အခြားပြင်ပ အကျိုးအမြတ်များ လွှမ်းမိုးမှု မဖြစ်စေရပါ။

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော သို့မဟုတ် ထင်မြင်ယုံကြည်ရသော အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများကို သက်ဆိုင်ရ၎င်း အရာရှိများ သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ရေး ပုဂ္ဂိုလ်များသို့ သင့်လျော်သလို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုရပါမည်။

သိရှိရသည့် ပဋိပက္ခများကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

သင်သည် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ရှိနေလျှင် သို့မဟုတ် ရှိနိုင်သော အလားအလာရှိလျှင် သင်၏ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထံမှ အတည်ပြုစာ ရရှိထားသည်မှ လွဲ၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် လွှမ်းမိုးမှုပြုခြင်းများ မလုပ်ဆောင်ရပါ။ ယင်းကဲ့သို့ အတည်ပြု ထောက်ခံစာသည် ကုမ္ပဏီအတွက် အကောင်းဆုံးသော အကျိုးအမြတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆရမှသာ ပေးရမည်။ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်လာပါက သင်ကိုယ်တိုင် ပမာဏာဦးစွာ ပဋိပက္ခဖြစ်မှု အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ရမည်။ သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ ယင်း၏ အခြေအနေကို သင်၏ အလုပ်ခေါင်းဆောင်အား အကြောင်းကြားပေးရမည်။

ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနှင့် လှုပ်ရှားမှုများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှအပ ပြင်ပ ရာထူးများ သို့မဟုတ် တာဝန်ယူမှုများသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့် အလုပ်သဘောအရ ဆက်ဆံမှု အပေါ်ထိခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

မန်နေဂျာနှင့်ဝန်ထမ်းများသည် ခေါင်းဆောင်မှ အတည်ပြုပေးထားသည်မှအပ ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုနှင့် စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်စေသော ပြင်ပအလုပ်နှင့် တာဝန်များကို ရယူ လက်ခံခြင်း မပြုရ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ပြင်ပတာဝန်နှင့် ရာထူးများကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ သင်၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် စွမ်းရည်အပေါ် ထိခိုက်စေမှုများကို ဦးစွားစဉ်းစားရမည်။ အကယ်၍ ယင်းပြင်ပအလုပ်နှင့် တာဝန်များသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအတွက် ထိခိုက်မှုရှိပါက ထိုသို့သော တာန်မျိုးကို လက်ခံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။

သင်၏ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် စွမ်းရည်ကို အပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်သော ပြင်ပတာဝန်နှင့် နေရာများကို လက်ခံခြင်း မပြုမီ သင်၏ အုပ်ချုပ်သူ ခေါင်းဆောင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

လျှို့ဝှက်ကိစ္စ

တတိယပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များ ပါဝင်သော သတင်း အချက်အလက်များသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အတွက် တန်ဖိုးရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် လျို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည့် သတင်း အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ထိုသတင်း အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက် ရယူခြင်းသည် အဆိုပါ သတင်း အချက်အလက်များ၏ တန်ဖိုးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအပေါ် မကေင်းသတင်း ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိခိုက်လွယ်သည့် သဘောသဘာဝရှိသော အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းကြောင့် လျို့ဝှက်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်သော သတင်း အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ပြင်ပမှ သတင်း အချက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင် လျို့ဝှက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည့် သတင်း အချက်အလက်များကဲ့သို့ပင် သတ်မှတ် ထိန်းသိမ်းထားရှိပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များကို လျို့ဝှက်စွာ သိမ်းဆည်းထားခြင်း တာဝန်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့် အလုပ်အကိုင်သက်တမ်း သို့မဟုတ် စာချုပ်သက်တမ်းများ ပြီးဆုံးသွားပါကလည်း လျို့ဝှက် သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပါက ဆက်လက်၍ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

သင် ဖန်တီးထားသော သို့မဟုတ် လက်ခံထားရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ အမျိုးအစားခွဲခြားပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းများအရသာ ထုတ်ဖော်ကြေညာ ပေးရန်မှာ သင့်၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ အတွင်းရေးများ ဆွေးနွေးရာမှာလည်း မသက်ဆိုင်သူများ သိကြားခြင်းမရှိစေရန် သတိပြုရပါမည်။

အကယ်၍ အရေးကြီး သတင်း အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မျှဝေရန် ဖြစ်ပါက စာဖြင့်ရေးသားထားသော လျို့ဝှက် သဘောတူညီချက်များကို သေချာစွာ ပြုလုပ်ရန်မှာ သင်၏တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်နှင့် အကြောင်းအရာများ

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၊ ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဆက်စပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို တရားဝင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာလျှင် အသုံးပြုကြောင်း ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများနှင့် အညီ ဂရုပြု ထိန်းသိမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် ကိုင်တွယ်ခြင်းများကို လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်၊ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများကို လုံလောက်စွာ ဂရုစိုက်ရန်၊ စီးပွားရေးနှင့် ဆက်ဆိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများ နှင့် သင့်လျှော်သော လူ့အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ရန် အတွက်သာ ကန့်သတ်ထားရှိရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို စုစည်းထားခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း တို့ကို တရားဝင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အရသာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစုစည်းထားသော အချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်အရ အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် အချိန်အထိသာ ထိန်းသိမ်းထားရှိရပါမည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်း အချက်အလက်များကို ဥပဒေ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအရ သီးခြား ကာကွယ်ထားရှိရပါမည်။

အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှု

အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့် လုပ်ငန်းများ၊ တီထွင်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ကဲ့သို့သော အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းကို ဈေးကွက်အတွင်း အောင်မြင်မှုများ ရရှိရန် တန်ဖိုးရှိသည့် အရေးကြီး အချက်အလက်များ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု များကိုခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့် တရားမဝင် အသုံးပြုခြင်းများမှ ကာကွယ်ထားရှိရပါမည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် သူတပါး၏ အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုလည်း အလေးထားပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

သင်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏အကောင်းဆုံး အကျိုးအမြတ်အတွက် အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင် မှုများကို ကာကွယ် အသုံးပြု ရပါမည်။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းဆောင်ထံမှ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက် မရဘဲ၊ သတင်း အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း သဘောတူညီချက်များ ရေးထိုးထားခြင်းမရှိဘဲ အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာပို င်ဆိုင်မှုများကို ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများသို့ ပေးခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။

သင်သည် အခြားသူများ၏ အသိပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိပါးခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ အထူးသဖြင့် သင်သည် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးသော ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်ရေး လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်း အချက်အလက် ကာကွယ်ခြင်း သဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

ပိုင်ဆိုင် ပစ္စည်းများ

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် သိသာထင်ရှားသော တန်ဖိုးများရှိပြီး ဈေးကွက်အတွင်း ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အောင်မြင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ ဥပမာ အဆောက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းကရိယာများမှာ ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးများကို ကာကွယ်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့် ကာကွယ်မှုများကို ပြုလုပ်ထားရှိရပါမည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများကို အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် သဘောတူညီချက်များ ပြုလုပ်မထားလျှင် ယင်းပိုင်ဆိုင် ပစ္စည်းများကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ အသုံးပြုရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထူးဂရုစိုက်၍ အသုံးပြုရပါမည်။

သင်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအား ပြင်ပမှ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ဆိုက်ဘာ ပြစ်မှုများနှင့် လိမ်လည်မှုများကဲ့သို့ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လိုအပ်ချက်များ ၊ ညွှန်ကြားချက်များ နှင့် လမ်းညွှန်မှု များကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

စာရင်းအင်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်း

အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံ တင်ပြရာတွင် IFRS နှင့် ကောင်းမွန်သော စာရင်း ရေးသွင်းမှုများနှင့် ပတ်သတ်သော လိုအပ်ချက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်။ စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသော၊ သမာသမတ်ကျကျ အချိန်နှင့် တပြေးညီ အစီရင်ခံ တင်ပြချက်များသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၊ အခြား ပါဝင်ပတ်သက်သူများက ယုံကြည်မှု ပိုမိုရရှိစေပြီး ထိုကဲ့သို့သော သတင်း အချက်အလက်များကို အသုံးချ၍ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ညီမျှသော အခွင့်အလမ်းများကို ရရှိစေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှု

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုံးသည် ပြည်တွင်းဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကောင်းမွန်သော စာရင်းအင်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အညီ မှန်ကန်စွာ စာရင်း သွင်းမှုများကို တိကျမှု ရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ နှစ်ပတ်လည် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများနှင့် ကြားဖြတ် ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံများကို ဥပဒေအရ IFRS နှင့် ကောင်းမွန်သော စာရင်းအင်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ချက်များ နှင့် အညီ အစီရင်ခံ တင်ပြရပါမည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျင့်ဝတ်

စာရင်းရေးသွင်းခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို စာရင်း ရေးသွင်း မှတ်တမ်းပြုထားခြင်းများကို သေချာစေရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို မှတ်တမ်းပြု သိမ်းဆည်းထားရာတွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ စာရင်း ရေးသွင်းခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရပါမည်။

အကယ်၍ သင်သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အစီရင်ခံ တင်ပြချက်များတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါက သင်သည် တင်ပြချက်များနှင့် တန်ဖိုးသင့်မှုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ဖွင့်ဟကြေညာမှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သို့မဟုတ် IFRS နှင့် အခြားသော စံသတ်မှတ်ချက်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။

ဖောက်ဖျက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း - အစီရင်ခံခြင်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ဒွိဟ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချိုးဖောက်မှုများကို ဝန်ထမ်းများက ယုံကြည်မှုရှိရှိ ဝေမျှဖွင့်ဟနိုင်သော လုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှုမျိုးကို အသုံးပြုပါသည်။ သင်၏ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ စပ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများ အပါအဝင် အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်သော စာရွက်စာတန်းများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်း များကို စီမံခန့်ခွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ချိုးဖောက်ခြင်းများကို စည်းကမ်း လိုက်နာမှု ဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ စည်းကမ်း လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်များ အားလုံးကို ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှု စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အရာရှိမှ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

သင်သည် ကျင့်ဝတ်နှင့် လေးစားလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ Hotline ကို စည်းကမ်းဖောက်ဖျက် ဖွယ် ရှိသော မည်သည့် လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆို တင်ပြနိုင်ပါသည်။

သင်သည် ချိုးဖောက်ခြင်းများကို အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ အကြံဉာဏ်များ လိုအပ်ပါက ခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အရာရှိသို့ အကြံပေးသူ သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်နှင့် လေးစားလိုက်နာမှု ဆိုင်ရာ Hotline နှင့် တိုင်ပင်ပါ။

ကျင့်ဝတ်နှင့် လေးစားလိုက်နာမှု ဆိုင်ရာ Hotline သည် ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးနှင့် အခြားကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင်သူ အားလုံးအတွက် လျို့ဝှက် ထောက်ပံ့ပေးသော ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဖုန်းကို အခြေခံသော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စနစ်သည် ဥရောပ နိုင်ငံများ အတွင်း တည်ရှိပြီး ဂရိတ်ဟော်ခမ်းနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော Navex Global မှ ဝန်ဆောင်မှု ပေးဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အစီရင်ခံ တင်ပြမှု အားလုံးကို ဂရိတ်ဟော်ခမ်းမှ သင့်တော်သော ကျင့်ဝတ်နှင့် လေးစားလိုက်နာမှု ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဖွဲ့မှ ကိုင်တွယ်လျက် ရှိသည်။

အစီရင်ခံ တင်ပြမှု အားလုံးကို လျို့ဝှက်စွာ မပေါက်ကြားစေရအောင် ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် မည်သူမည်ဝါမှန်း မသိစေသည့်အပြင် သင့်ကွန်ပြူတာမှ IP Address သို့မဟုတ် သင့်ဖုန်းနံပါတ် စသည့် သတင်း အချက်အလက်များ မှတ်တမ်း တင်ထားခြင်းမျိုးလည်း မရှိအောင် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် ကောင်မွန်သော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုကို အသိပေးလာသူအား မည်သည့် လက်စားချေခြင်းမျိုးကိုမှ ခွင့်မပြုပါ။

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် လေးစားလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ Hotline နှင့် local toll-free numbers များကို အောက်ပါလင့်ခ် တွင် အခမဲ့ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အရာရှိ သို့မဟုတ် အကြံပေးသူသို့ဆက်သွယ်ရန်သတင်းအချက်အလက်ကို Intranet Portal တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။

ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ Ethics & Compliance Officer သို့ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မှာ
Great Hor Kham ASA
Group Ethics and Compliance Officer
eMail: compliance@GreatHorKham.com

ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုများ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်သူများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုများမှ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်ကို ရင်ဆိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားရပါမည်။ ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှုသည် အလုပ်တာဝန်မှ ရပ်ဆိုင်းမိန့် ထုတ်ပြန်ခံရသည်အထိ အရေးယူနိုင်သည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရအရေးယူခံရနိုင်သော လက်မခံနိုင်သော အပြုအမှုများ (အခြားရှိနိုင်ပါသည် )

  • စည်းမျဉ်းချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် သူတပါးအား ချိုးဖောက်ရန် တွန်းအားပေးခြင်း
  • သံသယရှိ သို့မဟုတ် သိထားပြီးသားချိုးဖောက်မှုကို အသိပေးမှုပြုရန် ပျက်ကွက်ခြင်း
  • ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချိုးဖောက်မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းများကို ပူးပေါင်းပါဝင်မှု မရှိခြင်း
  • စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုကို အသိပေးလာသူအား လက်စားချေခြင်း

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က မည်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်မှုကိုမဆို သင့်လျှော်သော စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများကို ဆောင်ရွက်ပါမည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ပွားခဲပြီးနောက် ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်ပေါ်ခင် ဖြစ်စေ သင့်တော်သည်ဟု ယူဆသော စည်းကမ်း ချမှတ်မှုများနှင့် ကြိုတင် ကာကွယ်မှုများကို သင့်လျော်သလို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။