စိုင်းလင်းပန်

ပညာရေး

  • အ.ထ.က (၂)၊ လားရှိုးမြို့နယ်။

လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ

  • ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ

  • ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ ဇရပ်(၂) ကော်မတီဝင်။